top of page

मार्च २०, शनि

|

अनलाइन वेबिनार

कानूनको डिग्री पछि के हुन्छ?

नछुटाउनुहोस्

कानूनको डिग्री पछि के हुन्छ?
कानूनको डिग्री पछि के हुन्छ?

Time & Location

२०२१ मार्च २०, १७:०० – १९:०० GMT+५:३०

अनलाइन वेबिनार

Guests

About the event

विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसँग खुला छलफल र प्रश्नोत्तरहरू।

Share this event

bottom of page